Bra Ledarskap: Hur är en bra chef & ledare?

Bra Ledarskap: Hur är en bra chef? Chefens roll är viktig – och att vara en bra chef är ett av de svåraste jobben som finns. Visste du till exempel att en av dina främsta uppgifter som ledare är att motivera dina medarbetare, och att detta ofta är viktigare än formell...

Vad är Kommunikation?

Vad är Kommunikation? – tips på hur du kommunicerar på ett mer effektivt sätt! Kanske tänker du bara på tal och skrift när det handlar om kommunikation? Men kommunikation innebär så mycket mer. Vi befinner oss...

Kommunikationsövningar

Kommunikationsövningar Att kommunicera på ett bra sätt är en förutsättning för att grupper ska kunna arbeta effektivt tillsammans. Förutom att uttrycka sig väl verbalt för att budskapet ska nå fram är det även viktigt att tänka på kroppsspråket. Ofta säger nämligen...

Teambuilding Övningar

Teambuilding Övningar Teambuilding övningar är inte bara roliga att genomföra, de hjälper även till att skapa en starkare gruppkänsla. Dessutom bidrar de till att grupper lär sig att arbeta bättre tillsammans. Nedan presenterar vi några övningar som är effektiva att...
Johari Fönster

Johari Fönster

Johari fönster – ett verktyg för självkännedom, personlig utveckling och gruppdynamik, som används för att förstå relationen mellan olika människor och för att uppnå bättre samarbete och kommunikation. Johari fönster är en psykologisk kommunikationsmodell som...

Maslows behovstrappa

Maslows behovstrappa Maslows behovstrappa, eller behovshierarki som den även kallas, är en modell som presenterades 1943 av den amerikanske psykologen Abraham Maslow i artikeln “A Theory of Human Motivation” och som publicerades i den vetenskapliga...