Jag-budskap

Jag-budskap Ett jag-budskap innebär att man säger en mening som börjar med ordet ”jag”. Motsatsen är du-budskap som är påståenden som fokuserar på mottagaren, det vill säga personen som man talar med. Det var på 1960-talet som den amerikanske psykologen Thomas Gordon...

Ledarstilar

Olika typer av ledarstilar Vad innebär en ledarstil? Jo, det är det sätt på vilket man ger ledning, genomför planer och motiverar sina medarbetare. Detta sker alltid i en social kontext, det vill säga i samspel med de man arbetar tillsammans med och med företaget i...
Konflikthantering på arbetsplatsen

Konflikthantering på arbetsplatsen

Konflikthantering på arbetsplatsen Du ska inte ”vinna” en konflikt på jobbet. Att vinna en konflikt innebär bara att du uppnår det resultat du vill, oavsett vad den andra parten vill och tycker. Eftersom de underliggande problemen därmed inte lösts kommer de att dyka...

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal – effektiv metod för att öka motivationen och prestationen hos anställda Vill du enkelt ta reda på resultat och prestationer på din arbetsplats? Ett medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal är en effektiv metod som ger dig värdefull feedback till...

Feedbacktrappan

Feedbacktrappan – och konsten att ge konstruktiv feedback Nyckeln till god kommunikation och ett effektivt ledarskap ligger ofta i att både kunna ta och ge konstruktiv feedback, vilket får medarbetare att både växa och prestera bättre. Dessutom får feedback...

FIRO-modellen

FIRO modellen – ett verktyg för grupputveckling FIRO, Fundamental Interpersonal Relationship Orientation, är en relationsteori som togs fram 1958 av den amerikanske psykologen Will Schutz. FIRO modellen används som ett verktyg för att få grupper att kommunicera på ett...