Bra Ledarskap: Hur är en bra chef & ledare?

Bra Ledarskap: Hur är en bra chef? Chefens roll är viktig – och att vara en bra chef är ett av de svåraste jobben som finns. Visste du till exempel att en av dina främsta uppgifter som ledare är att motivera dina medarbetare, och att detta ofta är viktigare än formell...

Vad är Kommunikation?

Vad är Kommunikation? – tips på hur du kommunicerar på ett mer effektivt sätt! Kanske tänker du bara på tal och skrift när det handlar om kommunikation? Men kommunikation innebär så mycket mer. Vi befinner oss...

Kommunikationsövningar

Kommunikationsövningar Att kommunicera på ett bra sätt är en förutsättning för att grupper ska kunna arbeta effektivt tillsammans. Förutom att uttrycka sig väl verbalt för att budskapet ska nå fram är det även viktigt att tänka på kroppsspråket. Ofta säger nämligen...

Teambuilding Övningar

Teambuilding Övningar Teambuilding övningar är inte bara roliga att genomföra, de hjälper även till att skapa en starkare gruppkänsla. Dessutom bidrar de till att grupper lär sig att arbeta bättre tillsammans. Nedan presenterar vi några övningar som är effektiva att...

Johari Fönster

Johari Fönster

Johari fönster – ett verktyg för självkännedom, personlig utveckling och gruppdynamik, som används för att förstå relationen mellan olika människor och för att uppnå bättre samarbete och kommunikation. Johari fönster är en psykologisk kommunikationsmodell som...

Maslows behovstrappa

Maslows behovstrappa Maslows behovstrappa, eller behovshierarki som den även kallas, är en modell som presenterades 1943 av den amerikanske psykologen Abraham Maslow i artikeln "A Theory of Human Motivation" och som publicerades i den vetenskapliga tidskriften...

Jag-budskap

Jag-budskap Ett jag-budskap innebär att man säger en mening som börjar med ordet ”jag”. Motsatsen är du-budskap som är påståenden som fokuserar på mottagaren, det vill säga personen som man talar med. Det var på 1960-talet som den amerikanske psykologen Thomas Gordon...

Ledarstilar

Olika typer av ledarstilar Vad innebär en ledarstil? Jo, det är det sätt på vilket man ger ledning, genomför planer och motiverar sina medarbetare. Detta sker alltid i en social kontext, det vill säga i samspel med de man arbetar tillsammans med och med företaget i...

Konflikthantering på arbetsplatsen

Konflikthantering på arbetsplatsen

Konflikthantering på arbetsplatsen Du ska inte ”vinna” en konflikt på jobbet. Att vinna en konflikt innebär bara att du uppnår det resultat du vill, oavsett vad den andra parten vill och tycker. Eftersom de underliggande problemen därmed inte lösts kommer de att dyka...

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal – effektiv metod för att öka motivationen och prestationen hos anställda Vill du enkelt ta reda på resultat och prestationer på din arbetsplats? Ett medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal är en effektiv metod som ger dig värdefull feedback till...

Feedbacktrappan

Feedbacktrappan – och konsten att ge konstruktiv feedback Nyckeln till god kommunikation och ett effektivt ledarskap ligger ofta i att både kunna ta och ge konstruktiv feedback, vilket får medarbetare att både växa och prestera bättre. Dessutom får feedback...

FIRO-modellen

FIRO modellen – ett verktyg för grupputveckling FIRO, Fundamental Interpersonal Relationship Orientation, är en relationsteori som togs fram 1958 av den amerikanske psykologen Will Schutz. FIRO modellen används som ett verktyg för att få grupper att kommunicera på ett...