Teambuilding Övningar

Teambuilding övningar är inte bara roliga att genomföra, de hjälper även till att skapa en starkare gruppkänsla. Dessutom bidrar de till att grupper lär sig att arbeta bättre tillsammans.
Nedan presenterar vi några övningar som är effektiva att använda när det gäller att skapa välfungerande grupper.

Målet med teambuilding övningarna är även att öka samarbetsförmågan – såväl mellan medlemmarna i den egna gruppen som mellan olika grupperna på en arbetsplats. Ni kommer även att öva upp er förmåga att lösa problem och att arbeta mot gemensamma mål, samtidigt som många av övningarna även fokuserar på ledarskapsutveckling. Ibland krävs det en hel del kreativt tänkande för att klara av utmaningarna.

Övningarna är både enkla och snabba att genomföra, och det krävs i regel inte mycket utrustning, ibland ingen alls. De passar utmärkt för grupper på 8–12 personer, men kan även genomföras med färre antal deltagare. Är ni flera personer kan ni i stället bilda smågrupper, som dessutom kan tävla mot varandra.

Teambuilding Övning #1: Ta reda på vad som motiverar gruppen

Först och främst är det alltid bra att ta reda på vad de olika medlemmarna i gruppen motiveras av – och vad som inte gör dem motiverade. Därmed lär ni er mer om varandras personligheter, samtidigt som ni får viktiga kunskaper om hur ni kan arbeta på bäst sätt tillsammans.

Gör så här: Gör en DISC-analys tillsammans. Bäst fungerar det här om ni först bjuder in någon som kan förklara de olika personlighetstyperna mer ingående. Vad är deras styrkor respektive svagheter? Hur kan potentiella konflikter undvikas? Och framför allt – hur arbetar ni bäst tillsammans?
.
Tips: När ni utvärderar övningen, fundera på hur ni kan använda era nya kunskaper i ert dagliga arbete.

Vad behövs: dator
Passar: Inomhus
Tid: 40 minuter (Räkna med 5 minuters förberedelser, 15 minuter för att göra testet och 20 minuter för utvärdering).

Vad lär ni er?

• Samarbete
• Förståelse för varandras olikheter
• Kommunikation
• Problemlösning

Teambuilding Övning #2: Jonglera med bollar

Det här är en teambuilding övning som passar speciellt bra för nya grupper, eftersom den gör att stämningen lättas upp. Övningen går ut på att gruppen ska kasta bollar till varandra och komma ihåg varandras namn.

Gör så här: Låt gruppen ställa sig i en cirkel. Kom där efter överens om i vilken ordning ni ska kasta bollen till varandra. Personen som kastar bollen måste säga namnet på personen som denne kastar till. Lägg sedan till fler och fler bollar. I och med att pressen ökar, ökar även förmågan att samarbeta.

Tips: Vill ni kan ni göra det ännu lite svårare genom att efteråt upprepa vem som kastade till vem.

Vad behövs? Bollar, till exempel tennisbollar
Passar: både utomhus och inomhus
Tid: 20 minuter (Räkna med 5 minuters förberedelser, 10 minuter för att genomföra övningen och 5 minuter för utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Att sätta upp gemensamma mål
• Samarbete
• Kommunikation

Teambuilding Övning #3: Alla ombord

Det här är en effektiv och rolig teambuilding övning som går ut på att hela gruppen ska få plats inuti en cirkel som efter hand blir mindre och mindre.

Gör så här: Avgränsa ett utrymme på golvet eller marken i form av en cirkel. Detta kan göras med hjälp av till exempel ett rep. Där efter ska alla i gruppen ställa sig inuti cirkeln. För varje gång gruppen lyckas minskas cirkelns yta. För att till sist få plats måste gruppen förlita sig till varandra och samarbeta för att utmaningen ska lyckas.

Vad behövs: Något som avgränsar ytan, till exempel ett rep
Passar: Både inomhus och utomhus
Storlek på gruppen: ca 8–15 personer beroende på cirkelns storlek
Tid: 20 minuter (Räkna med 5 minuters förberedelser, 10 minuter för att genomföra övningen och 5 minuter för utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Samarbete
• Kommunikation
• Att sätta upp gemensamma mål
• Ledarskap
• Problemlösning

Teambuilding Övning #4: Håll bollen i rullning

Målet med den här teambuilding övningen är att gruppen ska samarbeta för att hålla en boll i rullning på en presenning utan att bollen hamnar utanför.

Gör så här: Klipp några hål i en presenning. Lägg där efter en boll på presenningen. Bollen ska hållas i rullning utan att den vare sig faller igenom hålen eller utanför.

Vad behövs: En presenning och en boll
Passar: Både inomhus och utomhus
Tid: 30 min (Räkna med 5 minuters förberedelser, 20 minuter för att genomföra övningen och 5 minuter för utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Samarbete
• Kommunikation
• Problemlösning

Teambuilding Övning #5: Forma bokstäver

I den här enkla teambuilding övningen, som är riktigt kul att genomföra, ska gruppen använda sina kroppar för att forma bokstäver. Det behövs dessutom ingen utrustning.

Gör så här:

1. Hitta en fri yta där gruppmedlemmarna kan sprida ut sig.
2. Be dem att forma bokstäver, till exempel B, C, D, med sina kroppar.
3. Be där efter gruppmedlemmarna att forma ord tillsammans. Välj enkla ord med tre eller fyra bokstäver.
4. Be dem där efter att forma en mening tillsammans.
Det går även bra att dela upp gruppmedlemmarna i mindre grupper som tävlar mot varandra.

Tips: Försök att få gruppen att arbeta snabbt och inte tänka för mycket.

Vad behövs: Ingen utrustning behövs
Passar: Både inomhus och utomhus
Storlek på gruppen: 8–12 personer
Tid: 20–30 minuter (Räkna med 5 minuters förberedelser, där du ger gruppen instruktioners, 10–20 minuter för att genomföra övningen och 5 minuter för utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Kreativt tänkande
• Samarbete
• Planering
• Stöd och tillit

Teambuilding Övning #6: Flytta tennisbollar

Här ska gruppen så snabbt som möjligt tillsammans flytta tennisbollar från en behållare till en annan. Kruxet är att de varken får använda händerna eller armarna.

Gör så här: Tejpa upp en startlinje och en stopplinje på golvet. Avståndet mellan de båda linjerna bör vara ca tre meter. Placera en behållare, till exempel en spann, med tennisbollar i vid startlinjen och ställ en tom behållare vid stopplinjen.

Vad behövs: Tejp, två behållare och tennisbollar
Passar: Både inomhus och utomhus
Tid: 20 minuter (Räkna med 5 minuters förberedelser, där gruppen får planera hur de ska utföra övningen, 10 minuter för att genomföra övningen och 5 minuter för utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Kreativt tänkande
• Samarbete
• Planering

Teambuilding Övning #7: Gå över linjen samtidigt

Syftet med den här teambuilding övningen, där ni lär er planering, kommunikation och samarbete, är att alla i gruppen ska gå över en linje samtidigt.

Gör så här: Tejpa upp en linje på golvet. Sedan ska gruppen komma överens om när de ska gå över linjen. Om alla inte går över linjen exakt samtidigt får ni börja om igen.

Vad behövs: Tejp eller ett rep som ni markerar linjen med
Passar: Både inomhus och utomhus
Gruppstorlek: Den här övningen kan göras med upp till 20 deltagare
Tid: 20 minuter (Räkna med 5 minuters förberedelser, 10 minuter för att genomföra övningen och 5 minuter för utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Samarbete
• Kommunikation
• Att sätta upp gemensamma mål
• Ledarskap
• Problemlösning

Teambuilding Övning #8: Knyt upp knutarna

I den här utmanande teambuilding övningen ska alla gruppmedlemmarnas händer bindas ihop med varandra så att de bildar en ring. Målet är att medlemmarna tillsammans ska komma på hur de ska knyta upp var och ens knutar.

Gör så här: Låt alla sitta på varsin stol i en ring. Knyt ihop varje gruppmedlems hand med grannens ena hand. Fortsätt så till allas händer sitter ihop med sina grannars händer. Se till att inte knyta knoparna allt för hårt. Be dem där efter att lösa problemet.

Tips: ni kan även göra övningen lite svårare genom att även knyta ihop fotlederna med varandra.

En annan variant på övningen är att gruppmedlemmarnas fotleder knyts ihop. Då måste alla däremot stå upp. Där efter kan du be dem utföra olika gemensamma rörelser, som att förflytta sig framåt, bakåt eller i sidled. Svårighetsgraden kan ökas genom att någon eller några av medlemmarna blundar eller har förbundna ögon. Var då extra försiktig så att ingen ramlar och gör sig illa.

Vad behövs: Band, till exempel mjuka skosnören.
Passar: Övningen passar bäst inomhus, men kan även utföras utomhus om deltagarna i stället står upp. Var då försiktiga så att ingen ramlar och gör sig illa.
Tid: 25–30 minuter (Räkna med 5–10 minuters förberedelser, 15 minuter för att genomföra övningen och 5 minuter för utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Att arbeta mot gemensamma mål
• Samarbete
• Problemlösning
• Kommunikation

Teambuilding Övning #9: Skapa en tillitsfull cirkel

I den här teambuilding övningen ska gruppmedlemmarna öva sig på att lita på varandra. Den går ut på att en person i mitten av en cirkel ska fångas upp av de andra i gruppen.

Gör så här: Be först alla gruppmedlemmarna att ställa sig i en mindre cirkel med ansiktena vända inåt. Var noga med att cirkeln inte ska vara för stor så att ingen skadas. Ju mindre cirkeln är, desto mindre är risken för detta. En person ställer sig sedan i mitten av cirkeln. De andra gruppmedlemmarna ska sedan så försiktigt som möjligt ta emot personen när denne ”studsar” från person till person. Gruppmedlemmarna kan turas om att vara den som står i mitten.

Tips: När ni utvärderar övningen, fokusera på hur det kändes. Litade personen i mitten av cirkeln att på att denne skulle fångas upp av de andra? Diskutera även hur ni kan utveckla detta för att känna tillit till varandra i ert dagliga arbete.

Vad behövs: ingen speciell utrustning behövs
Tid: Avsätt 5 minuter för planering och 5 minuter för utvärdering. Tiden det tar för att utföra övningen beror på hur många personer som vill vara den som står i mitten.

Vad lär ni er?

• Samarbetsförmåga
• Kommunikation
• Tillit

Teambuilding Övning #10: Rädda det viktigaste

I den här teambuilding övningen, som fokuserar på problemlösning och beslutsfattande, ska gruppen tänka sig att den befinner sig på en båt som håller på att sjunka (eller liknande). Vilka saker ska de rädda?

Gör så här: Be gruppmedlemmarna att tänka sig att de befinner sig i en situation där de tillsammans måste bestämma vilka saker de ska rädda. (Det kan handla om en sjunkande båt, en brinnande byggnad eller något annat mindre dramatiskt.) Tiden är begränsad. Ge gruppmedlemmarna en lista över olika föremål. Tillsammans måste gruppen komma överens om vilka föremål som ska räddas och i vilken ordning detta ska ske. Vilka saker behöver till exempel prioriteras först? Be gruppmedlemmarna notera allting på ett papper.

Vad behövs? Lista över olika föremål, papper, penna
Passar: Både inomhus och utomhus
Tid: 35 minuter. (Räkna med 5 minuters förberedelser, där du ger gruppen instruktioner, 20 minuter för att genomföra övningen och 10 minuter för utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Problemlösning
• Beslutsfattande
• Kommunikation
• Samarbete
• Att arbeta under tidspress

Teambuilding Övning #11: Bygg en legoskulptur

För den här teambuilding övningen, där ni lär er att lösa problem, behöver ni en uppsättning legobitar. Gruppen ska här försöka bygga en exakt kopia av en annan skulptur av lego.

Gör så här: Bygg en skulptur av legobitar, som du inte visar för gruppen. Dela där efter ut en uppsättning lego till gruppmedlemmarna. Bara en gruppmedlem får titta på din legoskulptur. Där efter ska denne beskriva skulpturen så att de andra tillsammans kan bygga en exakt kopia.

Tips: När ni utvärderar övningen, fundera över hur bra kommunikationen gick. Tänk även på hur ni kan använda er av resultatet av övningen i ert dagliga arbete.

Vad behövs? En eller flera uppsättningar lego
Passar: Både inomhus och utomhus
Personer: För den här utmaningen bör gruppen bestå av minst fyra personer
Tid: 25 minuter (Räkna med 5 minuters förberedelser, där du ger gruppen instruktioner, 15 minuter för att genomföra övningen och 5 minuter för utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Samarbete
• Problemlösning
• Strategiskt tänkande
• Minnesteknik

Teambuilding Övning #12: Lägga pussel

Här ska flera smågrupper lägga pussel på så kort tid som möjligt. Men för att lyckas måste de även samarbeta över gruppgränserna.

Gör så här: Dela in gruppen i flera små lag och be gruppmedlemmarna att lägga ett pussel så snabbt som möjligt. Ge dem där efter varsitt pussel. Kruxet är att alla bitarna inte finns där. För att hitta alla de rätta pusselbitarna måste de samarbeta med de andra grupperna. Det här vet gruppen inte i förväg.

Tips: När ni utvärderar uppgiften, diskutera hur samarbetet mellan de olika grupperna (eller avdelningarna) fungerar på arbetsplatsen. Hur kan ni utnyttja vad ni lärt er i den här övningen i ert dagliga arbete?

Vad behövs: flera pussel, helst med olika motiv för att övningen inte ska bli allt för svår
Passar: Både inomhus och utomhus
Tid: 45 minuter (Räkna med 5 minuters förberedelser, där du ger gruppen instruktioner – berätta inte att de olika lagen måste samarbeta med varandra, 30 minuter för att genomföra övningen och 10 minuter för utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Strategiskt tänkande
• Samarbete
• Ledarskap
• Problemlösning
• Kommunikation

Teambuilding Övning #13: Öde ön

I den här teambuilding övningen, som också är en utmaning där flera smågrupper måste samarbeta med varandra, ska gruppmedlemmarna frakta alla saker de behöver till den ö där de befinner sig.

Gör så här: Dela upp gruppen i tre mindre smågrupper. Be varje grupp tänka sig att den befinner sig på en öde ö, men som inte ligger så långt ifrån två andra öde öar. På varje ö måste finnas tre olika föremål. Välj ut några föremål som till exempel får representera mat, vatten och en walkie talkie. Lägg slumpmässigt ut dessa på öarna. Alla måste sakna något föremål. Det får aldrig finnas fler än fyra föremål på en ö och föremålen får inte kastas över till de olika öarna. Bara en person i taget får förflytta sig mellan öarna.

Vill ni göra övningen lite extra svårare kan ni till exempel bara använda mobiltelefon för att kommunicera med varandra.

Vad behövs: tre olika föremål x 3 som ska representera mat, vatten och en walkie talkie, eventuellt mobiltelefoner
Passar: Både inomhus och utomhus
Tid: 30 minuter (Räkna med 5 minuters förberedelser, där du ger gruppen instruktioner, 20 minuter för att genomföra övningen och 5 minuter för utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Samarbete
• Problemlösning
• Planering
• Kommunikation
• Strategiskt tänkande

Teambuilding Övning #14: Bygg det högsta tornet

I den här teambuilding övningen, där två eller flera lag ska tävla mot varandra, ska ni bygga det högsta tornet av tidningspapper och placera ett tungt föremål på tornet utan att det rasar. Här måste ni verkligen tänka kreativt.

Gör så här: Riv sönder tidningspapper i småbitar och bygg där efter ett torn av bitarna. Ni får ta hjälp av tejp och gem för att få bitarna att hålla ihop. När ni byggt klart, placera ett tungt föremål (vad som helst fungerar bra) på tornet. Tornet måste hålla för vikten under minst tio sekunder.

Vad behövs: tidningar, tejp, gem och ett tungt föremål
Passar: Både inomhus och utomhus
Antal personer: 3–5 personer i varje lag
Tid: 20–30 minuter. (Räkna med 5 minuters förberedelser, där du ger gruppen instruktioner, 30 minuter för att genomföra övningen och 5 minuter för utvärdering.)

Vad lär ni er?
• Ledarskap
• Att hantera tidspress
• Kreativt tänkande
• Planering

Teambuilding Övning #15: Skapa tidningsrubriker

I den här teambuilding övningen, där kreativiteten verkligen sätts på prov, ska gruppmedlemmarna klistra ihop ord och skapa sina egna tidningsrubriker om hur de tror att företaget kommer att utvecklas under de närmsta månaderna. (Det går givetvis bra att komma på något annat relevant ämne, som rör företaget eller arbetssituationen.)

Gör så här: Dela ut en hög med tidningar, papper, sax och klister till gruppmedlemmarna. Låt dem först diskutera saken i fråga. Vad tror de till exempel kommer att hända inom företaget de närmsta månader? Vilka förbättringar kommer att ske? Där efter ska gruppen tillsammans sätta ihop ord med hjälp av urklipp från tidningarna så att de skapar egna rubriker.

Tips: Använd den här övningen när det är viktigt att arbeta mot gemensamma mål. Vill du kan ni följa upp övningen efter några månader. Hur ser gruppen på sina rubriker nu? Har några av de förändringar som de önskade skett? Skulle gruppen ha ändrat på några av rubrikerna idag?

Vad behövs: tidningar, papper, sax, klister
Passar: Bör helst göras inomhus, men passar även utomhus
Antal personer: Försök att dela upp gruppen i smågrupper, så att alla får chans att komma till tals och delta.
Tid: 60 minuter (Räkna med 15 minuters förberedelser, där du ger gruppen instruktioner och där de olika medlemmarna kan diskutera med varandra, 35 minuter för att genomföra övningen och 10 minuter för utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Att sätta upp och arbeta mot gemensamma mål
• Samarbete
• Kreativt tänkande
• Samarbete
• Kommunikation

Teambuilding Övning #16: Bygg och kryp under en konstruktion

Det här är en teambuilding övning som kräver både kreativt tänkande och samarbete, där gruppmedlemmarna ska bygga en konstruktion som de sedan på något sätt, till exempel genom att krypa, ska sig under på mindre än en minut.

Gör så här: Till den här övningen behövs det lite mer utrustning, till exempel skokartonger, böcker och pärmar. Var kreativa och ta vad som finns till hands för att bygga ihop konstruktionen. Se till att ni har en ganska stor yta att röra er på. Gruppmedlemmarna har tio minuter på sig att bygga. Där efter ska var och en ta sig under konstruktionen på mindre än en minut.

Tips: När ni utvärderar övningen, fundera på vem eller vilka som kom på hur konstruktionen skulle byggas och vad det innebar att arbeta under tidspress. Var det något i bygget som inte gick enligt planerna och hur löste ni i så fall detta? Skulle ni göra på annat sätt om ni fick göra om övningen? Fundera på vilka kunskaper övningen gett er och som ni kan använda er av i ert dagliga arbete.

Vad behövs: skokartonger, böcker, pärmar eller annat som ni kan komma på och har till hands
Tid: ca 25 minuter. Hur lång tid övningen tar att genomföra beror på hur många ni är i varje grupp. (Räkna med 5 minuters introduktion, 10 minuter för att bygga konstruktionen, 1 minut för varje person att ta sig under och 5 minuter för utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Kreativt tänkande
• Samarbete
• Problemlösning
• Att arbeta under tidspress

Andra sätt att öka teamkänslan

1.Hjälp varandra
Ett av de bästa sätten när det kommer till teambuilding är att hjälpa varandra. En grupp där medlemmarna samarbetar och dessutom vet att de kan få hjälp av sina medarbetare när de behöver det fungerar i regel alltid bra.

2. Genomför gemensamma aktiviteter
Att till exempel utöva sport tillsammans övar inte bara upp samarbetsförmågan, det hjälper även till att skapa en starkare gemenskap i gruppen. Tänk dock på att alla inte är förtjusta i sport och fysiska aktiviteter. Kanske kan ni komma på någon annan gemensam aktivitet, till exempel inom kultur, som alla tycker om.

3. Gör utflykter tillsammans
Att till exempel organisera en picknick i en park under en solig eftermiddag eller att gå på museum tillsammans gör att ni lär känna varandra bättre även utanför arbetsplatsen. Det gör ofta att gruppen samarbetar bättre även under arbetstid.

4. Organisera workshops
Att delta i olika workshops eller andra kompetenshöjande aktiviteter tillsammans gör att gruppen alltid håller sig uppdaterad om det senaste inom sitt område. Det är även ett bra tillfälle för att lära känna varandra lite bättre. Att nätverka är alltid bra.

5. Ät lunch tillsammans
Att äta lunch tillsammans i en avslappnad miljö är både trevligt och bra för teamkänslan, samtidigt som det ger tillfälle till spontana diskussioner. Det här är även viktigt för dig som är chef.

Vad är DISC-analys?

Titta på vår video och lär dig mer om fördelarna med DISC-analys