Göteborg

Fiskhamnsgatan 10

414 58 Göteborg

 

Uppsala

Smedsgränd 2

753 20 Uppsala

 

Kontakta oss

Kontakta oss på [email protected] för mer information om att göra en DISC analys

Maths Ehrenström

Certifierad DISC Expert

0705-29 71 82

Mailadress

 

Pär Svensson

Certifierad DISC Expert

072-986 13 33

Mailadress

 

Samarbetspartner

För Pussel DISC och certifieringsutbildningar samarbetar vi med Ensize.