Maslows behovstrappa

Maslows behovstrappa Maslows behovstrappa, eller behovshierarki som den även kallas, är en modell som presenterades 1943 av den amerikanske psykologen Abraham Maslow i artikeln “A Theory of Human Motivation” och som publicerades i den vetenskapliga...

Jag-budskap

Jag-budskap Ett jag-budskap innebär att man säger en mening som börjar med ordet ”jag”. Motsatsen är du-budskap som är påståenden som fokuserar på mottagaren, det vill säga personen som man talar med. Det var på 1960-talet som den amerikanske psykologen Thomas Gordon...

Ledarstilar

Olika typer av ledarstilar Vad innebär en ledarstil? Jo, det är det sätt på vilket man ger ledning, genomför planer och motiverar sina medarbetare. Detta sker alltid i en social kontext, det vill säga i samspel med de man arbetar tillsammans med och med företaget i...
Konflikthantering på arbetsplatsen

Konflikthantering på arbetsplatsen

Konflikthantering på arbetsplatsen Du ska inte ”vinna” en konflikt på jobbet. Att vinna en konflikt innebär bara att du uppnår det resultat du vill, oavsett vad den andra parten vill och tycker. Eftersom de underliggande problemen därmed inte lösts kommer de att dyka...

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal – effektiv metod för att öka motivationen och prestationen hos anställda Vill du enkelt ta reda på resultat och prestationer på din arbetsplats? Ett medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal är en effektiv metod som ger dig värdefull feedback till...